VOVA VOVOVICH & ZHENYA ZHENEVICH в GORNAYA 5
VOVA VOVOVICH & ZHENYA ZHENEVICH в GORNAYA 5

7 марта в ресторане/клубе GORNAYA 5 dj-дуэт VOVA VOVOVICH & ZHENYA ZHENEVICH

7 марта в ресторане/клубе GORNAYA 5 dj-дуэт VOVA VOVOVICH & ZHENYA ZHENEVICH.

Начало в 21:00.
 
Все подробности пол телефону: 8(862)239-03-05